Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Xin hỗ trợ tiền đi xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND  cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày CN, ngày Lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nôị dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ tiền đi xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài (theo mẫu)

- Giâý xác nhận của Trung tâm đào taạ nghề đi xuất khẩu lao động;

- Chứng chỉ giáo dục định hướng;

- Hộ chiếu và vé máy bay (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày, kể từ ngày nhận đur hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn xin hỗ trợ tiền đi xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

(Quyết định số 4118/QĐ- UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 4118/QĐ- UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.