Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội Vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội Vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo 

Nội quy, quy chế, điều lệ của hội đoàn 

Danh sách trích ngang những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo, số điện thoại) 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định thời hạn giải quyết 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận 

Căn cứ pháp lý

 

Chỉ thị 01/2005/CT-TTg về công tác đối với đạo Tin lành do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành