Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ giải quyết chính sách ưu đãi học sinh, sinh viên.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị ưu đãi (tự viết)

- Tờ khai xác nhận ưu đãi.

- Giấy báo nhập học Đại học, Cao đẳng, THCN (Bản sao có chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không.

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số: 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT- BLĐTBXH-BGDĐT- BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ.