Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký kết hôn.
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc Giấy xấc nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu);

- Xuất trình Chứng minh thư nhân dân của 2 bên nam nữ. trường hợp một người cư trú tại xã, thị trấn này nhưng đăng ký kết hôn tại cấp xã khác thì phải có giấy xác nhận của UBND xã nơi người đó cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó (nếu là cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng vũ trang thì phải xin xác nhận của Thủ trưởng đơn vị);

- Đối với người đang học tập, công tác ở nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao nước đang công tác, học tập.

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

 

UBND cấp xã.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 

 

- Tờ khai đăng ký kết hôn.

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu thực hiện

 

 

Khi đăng ký kết hôn, 2 bên nam, nữ phải có mặt.

( Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ)

 

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý

 

- Bộ Luật dân sự năm 2005;                                  

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư  pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.