Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Trình tự thực hiện

 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định) 

Bước 2 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận thông báo - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Bản thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu 6) 

Văn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Bản thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Không quy định 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành