Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn
Trình tự thực hiện

  Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (Đối với trường hợp cần phải xác minh);

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã cấp trước đây (nếu có). Trường hợp trước đây không đăng ký kết hôn tại địa phương thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 03 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

- Tờ khai đăng ký kết hôn, (Quyết định 01/2006/QĐ-BTP)
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

 - Bộ luật dân sự năm 2005

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- qUYẾT ĐỊNH SÔ 1203/2008/qđ-ubnd NGÀY 18/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

File đính kèm: bm--trang-212.doc