Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

 
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản cam kết tặng cho (tự viết).

- Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

- Trích lục bản đồ, biên bản kiểm tra hiện trạng.

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bên nhận.

-Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu của người có đất và người được cho, tặng

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 

UBND cấp xã
Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất

(TTLT số 04/2006/TTLT-BTN-BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Xác nhận hồ sơ

File đính kèm: m-u-s--41.h-ta.doc