Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tự viết).

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính và bản photo)

- Chứng minh thư nhân dân của người nhận và người chuyển nhượng (photo).

- Tờ khai nộp thuế chuyển quyền và trước bạ

- Đơn xin miễn giảm thuế (nếu là cha, me, anh, chị, em... chuyển nhượng cho nhau).

- Bản sao giấy khai sinh (nếu là cha, me, anh, chị, em... chuyển nhượng cho nhau).

- Trích lục bản đồ

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTN-BTNMT ngày 13/6/2006)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng

File đính kèm: mau-so-37.doc