Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục: tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê).

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ

  a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất; (theo mẫu).

Giấy chứng nhận QSD đất trong trường hợp cấp đổi.

Văn bản uỷ quyền xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (nếu có).

b, Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thì không quá 05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

Yêu cầu thực hiện

 không

Kết quả thực hiện

 Xác nhận đơn