Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê).

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

 

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn xin cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất (theo mẫu).

Chứng minh thư nhân dân phô tô.

Tờ khai nộp tiền sử dụng đất.

Kiểm tra hiện trạng đất.

b, Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Ca nhâ, tổ chức.

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận.

File đính kèm: don-cap-giay-cn-qsd-dat.doc