Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Giáo dục đào tạo
Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ thành lập Trường trung học cơ sở tư thục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập trường (Tự viết);

- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều lệ trường Trung học cơ sở;

- Đề án về tổ chức hoạt động;

- Sơ yếu lí lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân                                                              

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 

Không
Tên mẫu đơn tờ khai

 

Không
Yêu cầu thực hiện

 

Không
Kết quả thực hiện

 Ký xác nhận