Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày  lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ  thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản thông báo tổ chức quyên góp

- Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức tôn giáo

- Bản cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung thông báo

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Văn bản thông báo tổ chức quyên góp (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH 11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, công bố ngày 29/6/2004

- Nghị định số 22/2005NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thị hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

- Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn

- Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày  26/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

- Hướng dẫn số 01/HD-BTG ngày 15/4/2009 của Ban Tôn giáo Vĩnh Phúc hướng dẫn việc thực hiện một số quy định quản lý Nhà nước về tôn giáo

File đính kèm: mau.docx