Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết phiếu hẹn (nếu cần) - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

   

Thành phần hồ sơ 

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (theo mẫu) 

Bản chính Giấy khai sinh đã cấp (nếu có) 

Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền). Trường hợp người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần văn bản uỷ quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên 

Xuất trình Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh qua đường bưu chính thì bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu phải được chứng thực hợp lệ 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

Thời hạn giải quyết

 - Trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

- Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 3 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Lệ phí

  

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh 

10.000 đồng 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh khi: Bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được 

Kết quả thực hiện

 Bản chính Giấy khai sinh 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành