Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Y tế - VSATTP
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày  lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (theo mẫu quy định) kèm ảnh 3x4: 3 chiếc

- Cam kết đảm bảo VSATTP đói với nguyên liêu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ

- Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn về thực phẩm, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng việt, có công chứng.

- Bản kê khai sơ đồ, địa điểm kinh doanh, trang thiết bị

- Giấy khám sức khỏe (từ tuyến huyện cấp trở lên), có kết quả chụp X-quang tim phổi, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm.

- Giấy chứng nhận qua tập huấn kiến thức về VSATTP

b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời gian 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

- Cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

(Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 về việc phân cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP)

Yêu cầu thực hiện

- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với công dân Việt Nam phải có chứng mih thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài phải có hộ chiếu và có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp lệ phí theo quy định

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định về quản lý nhà nước lĩnh vực VSATTP

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 về việc phân cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

File đính kèm: m-u-i.docx