Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Tên thủ tục
Cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke
Trình tự thực hiện

Bước 1 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

   
   
   
   
   
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Chứng minh thư nhân dân 

- Đơn xin cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke (theo mẫu) 

- Giấy phép hoạt động Karaoke cũ 

- 01 ảnh 3x4 của chủ cơ sở kinh doanh 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

 

 

Thời hạn giải quyết

 

Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng Văn hoá và Thông tin 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Văn hoá và Thông tin 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn xin cấp đổi phép kinh doanh karaoke Mẫu 3 

Biểu mẫu.doc

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy phép 

Căn cứ pháp lý

Chỉ thị 17/2005/CT-TTg về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

Nghị định 11/2006/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

Thông tư 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành 

Thông tư 69/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 1802/QĐ-CTUBND năm 2007 về chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động Karaoke cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành