Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Kế hoạch - Đầu tư, HTX
Tên thủ tục
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

- Bản giấy chứng minh thư nhân dân có chứng thực.

- Đối với ngành nghề KD có điều kiện thì phải nộp thêm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 5 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Lệ phí

 Lệ phí cấp GCN ĐKKD lần đầu 30.000 đ/GCN

(Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

(Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi bổ sung TT số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của BKH và ĐT)

Yêu cầu thực hiện

 - Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

- Là ngươi không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh, không đồng thời là chủ DN tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Địa điểm KD thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của nội dung đăng ký kinh doanh

- Nộp lệ phí theo quy định

(Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2006 sử đổi bổ sung TT số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của BKH và ĐT)

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận