Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ vay vốn
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) 

Hoặc dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình) 

Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm 

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp (có chứng thực) 

Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau: + Bản sao hợp đồng, hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã (Đối với tổ hợp sản xuất) + Bản sao giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCKT ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghịêp và phát triển nông thôn- Tổng cục thống kê “ Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” (đối với chủ trang trại). + Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đ/v hộ kinh doanh cá thể; hợp tác xã; doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật. + Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội). 

Số bộ hồ sơ: 4 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm 

Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm.doc

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình) 

Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm.doc

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Xác nhận hồ sơ 

Căn cứ pháp lý

 

Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

File đính kèm: x-c-nh-n-h--s--vay-v-n.doc