Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Kế hoạch - Đầu tư, HTX
Tên thủ tục
Thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn xin giải thể (Tự viết) và nghị quyết đại hội xã viên v/v giải thể Hợp tác xã tự nguyện 

Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về hành vi vi phạm của Hợp tác xã 

Thông báo việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức  ệ 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng tài chính - Kế hoạch 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có  anh hợp tác xã 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có  anh hợp tác xã 

Yêu cầu thực hiện

 Không có  anh hợp tác xã 

Kết quả thực hiện

 Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý

 

Luật Hợp tác xã 2003 

Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 

Thông tư 05/2005/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

File đính kèm: t-vph-117937-tt.doc