Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Đăng ký khai sinh
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (đối với trường hợp cần phải xác minh) - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Người đi đăng ký khai sinh phải nộp: - Tờ khai (theo mẫu) - Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực - Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi (đối với trẻ bị bỏ rơi) do cơ quan có thẩm quyền lập - Văn bản uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền) có chứng thực theo quy định. Trường hợp người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/ chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có Văn bản uỷ quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên - Bản cam đoan về việc trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài (Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài có: Cha mẹ là công dân Việt Nam; về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài) - Bản cam đoan về việc trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài (Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài có mẹ là công dân Việt Nam, mẹ không đăng ký kết hôn; về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài) - Đối với trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho cán bộ, công chức hoặc người công tác trong lực lượng vũ trang, thì phải có bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy CMND, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên hoặc Xác nhận của cơ quan, đơn vị về những nội dung: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ về cha con, mẹ con như trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý (Nếu vì lý do bí mật mà cơ quan, đơn vị đó không cho sao chụp Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên) 

Các Giấy tờ phải xuất trình: - Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ, thì không bắt buộc phải xuất trình - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký khai sinh - Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Trong ngày. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo rường hợp đăng ký khai sinh quá hạn nếu cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai đăng ký khai sinh 

Tờ khai đăng ký khai sinh.doc

 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 

Trẻ được đăng ký khai sinh có: Cha, mẹ là công dân Việt nam cư trú ở trong nước; có cả cha và mẹ hoặc có một bên cha hoặc mẹ cư trú, định cư ở nước ngoài có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam; cha mẹ là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Trẻ sinh ra ở Việt Nam. Trong trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài, thì phải đảm bảo: Có cha mẹ là công dân Việt Nam, về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài; hoặc mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, mẹ không đăng ký kết hôn, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Kết quả thực hiện

 Giấy khai sinh (bản chính) 

Căn cứ pháp lý

 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Bộ luật Dân sự 2005 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Quyết định 1203/2008/QĐ-UBND miễn, sửa đổi phí, lệ phí kèm theo Quyết định 55/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

File đính kèm: t--khai---ng-k--khai-sinh.doc