Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Bổ sung hộ tịch
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần) - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Tờ khai (theo mẫu) 

Giấy khai sinh (bản chính) 

Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên 

Giấy tờ làm căn cứ để bổ sung hộ tịch 

Xuất trình Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch qua đường bưu điện thì bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác phải được chứng thực hợp lệ 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Trong buổi làm việc; trường hợp thụ lý sau 15h thì trả kết quả trong buổi làm việc tiếp theo 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu cần) 

Lệ phí

 

Lệ phí điều chỉnh hộ tịch 

5.000đ/trường hợp 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh 

Mẫu đơn.doc

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 

Việc bổ sung hộ tịch thực hiện đối với những nội dung còn để trống trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh (bản chính). (Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch) 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Kết quả thực hiện

 Giấy khai sinh (bản chính) đã được bổ sung theo yêu cầu 

Căn cứ pháp lý

 

Bộ luật Dân sự 2005 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

File đính kèm: m-u-tp-ht-2012-tkt--ccht.doc