Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Nông nghiệp và PTNT
Tên thủ tục
Xác nhận cho đối tượng chính sách để miễn, giảm về thu tiền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuôc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn đề nghị (tự viết) 

Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 

Các giấy tờ khác có liên quan 

Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định thời hạn giải quyết 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Văn bản xác nhận 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005