Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả. 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn xin thuê Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (tự viết) 

Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân 

Giấy tờ khác liên quan đã cấp hợp lệ trước đây 

Số bộ hồ sơ: 3 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Trong ngày nhận hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Mẫu đơn.doc

Yêu cầu thực hiện

 

không có

Kết quả thực hiện

 Xác nhận hợp đồng 

Căn cứ pháp lý

 

Luật Đất đai 2003 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành