Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Đăng ký nuôi con nuôi thực tế
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) 

Bước 3 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi thực tế (theo mẫu quy định) 

Chứng minh thư nhân dân của người đăng ký 

Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế của người đăng ký 

Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi 

Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi (nếu có) 

Giấy tờ, tài liệu khác chứng minh về việc nuôi con nuôi (nếu có) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban Nhân dân cấp Xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban Nhân dân cấp Xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Cơ quan có liên quan 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế 

Tờ khai nuôi con thực tế .doc

 

Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 

Việc nuôi con nuôi phát sinh trước ngày 01/01/2010 nhưng chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và đến thời điểm xin đăng ký vẫn tồn tại quan hệ nuôi con nuôi đó + Cả cha mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế + Việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế được thực hiện từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2015 

Luật nuôi con nuôi 2010, Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

 

Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi 

Luật nuôi con nuôi 2010