Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Văn hóa, TT, TT và Du lịch
Tên thủ tục
Chứng thực văn bản khai nhận di sản
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần ( ngày lễ nghỉ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu quy định) 

Văn bản khai nhận di sản 

Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác 

Giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, của người để lại Di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) 

Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế 

Giấy chứng tử của người để lại di sản 

Giấy cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật 

Các giấy tờ xác minh và giấy tờ liên quan khác (nếu có) 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Lệ phí chứng thực 

50.000đ /trường hợp 

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Phiếu yêu cầu chứng thực 

 

Phiếu yêu cầu chứng thực.doc

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

hành 

 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản 

Căn cứ pháp lý

 

Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 

Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực 

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 03/2001/TT-TP-CC hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành