Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) 

Bước 3 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Tờ khai (theo mẫu quy định) 

Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây 

Danh mục tài sản khi đăng ký giám hộ và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu có) 

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Đối với trường hợp đăng ký thay đổi việc giám hộ) 

Các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt, thay đổi việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự 

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ 

Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của người đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban Nhân dân cấp Xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban Nhân dân cấp Xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Lệ phí đăng ký chấm dứt giám hộ 

5.000đ/trường hợp 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai chấm dứt giám hộ 

 

Tờ khai chất dứt giám hộ.doc

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 

Việc giám hộ được chấm dứt khi: 1. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 2. Người được giám hộ chết 3. Cha mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình 4. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi 

Bộ luật Dân sự 2005, Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Bộ luật Dân sự 2005 

File đính kèm: tk-cham-dut-giam-ho.doc