Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Đăng ký Tặng, cho quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Văn bản cam kết tặng cho hoặc Hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) 

Trích lục sơ đồ thửa đất 

Các giấy tờ khác có liên quan 

CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác 

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 04 Ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Ủy ban nhân dân xã 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

Content/UpLoads/FileUploads/ThuTucHanhChinh/Mau%20don%20TN%20-%20MT/don%20cap%20giay%20CN%20QSD%20dat.doc

 

Content/UpLoads/FileUploads/ThuTucHanhChinh/Mau%20don%20TN%20-%20MT/41%20HD%20tang%20cho%20QSDD.doc

 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

 

Luật Đất đai 2003 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 

Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quyết định 1203/2008/QĐ-UBND miễn, sửa đổi phí, lệ phí kèm theo Quyết định 55/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

File đính kèm: 41-hd-tang-cho-qsdd.doc