Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
Trình tự thực hiện

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định) 

Bước 2 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận thông báo - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính  tổ chức tôn giáo

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Bản thông báo tổ chức quyên góp theo mẫu 20. (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

Không quy định 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Các Phòng, ban liên quan 

Lệ phí

 Không 

Yêu cầu thực hiện

 Không 

Kết quả thực hiện

 Không 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành