Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Trình tự thực hiện

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuôc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan HC

Thành phần, số lượng hồ sơ

Bản khai cá nhân (theo mẫu) 

Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, chứng nhận về khen thưởng tổng kết về thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện 

Số bộ hồ sơ: 3 bộ 

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Không có

Kết quả thực hiện

Xác nhận bản khai

Căn cứ pháp lý

Nghị định 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành 

Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 

File đính kèm: mau-34.doc