Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Trong trường hợp không biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự thì phải phải xuất trình Chứng minh thư và Sổ hộ khẩu để kiểm tra 

Xuất trình Giấy ủy quyền (đối với người không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch) 

Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch (tự khai) 

Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch 

Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thay đổi hộ tịch 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thêm thì được kéo dài không quá 05 ngày 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng Tư pháp 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên 

25.000đ/01 đối tượng 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1; (Bản sao) mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Bộ luật Dân sự 2005 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 3725/QĐ-CT năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 392/QĐ-CT năm 2013 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành