Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giao thông - Xây dựng
Tên thủ tục
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: + Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng; + Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; + Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; + Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp; + Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế. (Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở 

Số bộ hồ sơ: 3 bộ 

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: + Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng; + Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; + Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; + Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp; + Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế. (Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở 

Số bộ hồ sơ: 3 bộ 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà -Phụ lục số 01 

Thông tư 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Luật Nhà ở 2005 

Nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng 

Nghị định 90/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Nhà ở 

Thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành 

Thông tư 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành 

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND Quy định quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 1266/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc